Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin Organizacyjny MZK w Tychach
Regulamin Organizacyjny
24.08.2017 więcej
Regulamin wynagradzania
Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Zarządu
Komunikacji w Tychach
17.04.2015 więcej
Regulamin pracy
Regulamin pracy dla pracowników Miejskiego Zarządu Komunikacji
w Tychach
17.04.2015 więcej
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym
kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Zarządzie
Komunikacji w Tychach
17.04.2015 więcej