2016-01-15

Sprawozdanie zbiorcze z tytułu świadczenia
podstawowych usług publicznych w
komunikacji miejskiej w 2015 r.

 

Działając na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia WE nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie rady (EWG) nr 1191/69 i EWG 1107/70 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przedstawia sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej w 2015

 

 

Organizator transportu:

Miasto Tychy - Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

Operator:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach

Tyskie Linie Trolejbusowe w Tychach

 

Linie użyteczności publicznej objęte rekompensatą o której mowa w art. 50 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym:

Linie autobusowe zwykłe

1

| TYCHY | KATOWICE |

2

| TYCHY | (wewnętrzna)

4

| TYCHY | KATOWICE |

14

| TYCHY | KATOWICE |

21

| TYCHY |(wewnętrzna)

25

| MIKOŁÓW | ŁAZISKA GÓRNE |

29

| ORZESZE | ŁAZISKA GÓRNE | MIKOŁÓW | KATOWICE |

31

| TYCHY | BIERUŃ STARY |

33

| TYCHY | MIKOŁÓW | GIERAŁTOWICE | GLIWICE |

36

| TYCHY | KATOWICE |

45

| ŁAZISKA GÓRNE (ŚR.) | MIKOŁÓW | KATOWICE |

51

| TYCHY |(wewnętrzna)

54

| TYCHY | BIERUŃ | CHEŁM ŚLĄSKI | IMIELIN |

56

| MIEDŹNA | BOJSZOWY | BIERUŃ | LĘDZINY|

65

| TYCHY | BIERUŃ STARY | TYCHY |

69

| MIKOŁÓW | WYRY | ŁAZISKA GÓRNE | ORZESZE | ŻORY |

75

| TYCHY | MIKOŁÓW |

82

| TYCHY | MIKOŁÓW | RUDA ŚLĄSKA |

95

| BIERUŃ | LĘDZINY |

101

| TYCHY |(wewnętrzna)

128

| TYCHY |(wewnętrzna)

131

| TYCHY |(wewnętrzna)

137

| TYCHY |(wewnętrzna)

157

| TYCHY | KOBIÓR | WYRY | MIKOŁÓW |

181

| PSZCZYNA | BOJSZOWY | BIERUŃ |

245

| MIKOŁÓW |(wewnętrzna)

O wybranych godzinach trasa Tychy – Mikołów (Mikołów – Tychy)

251

| MIEDŹNA | BOJSZOWY | BIERUŃ |

245

| TYCHY | MIKOŁÓW  (wewnętrzna)|

252

| LĘDZINY |(wewnętrzna)

253

| LĘDZINY |(wewnętrzna)

254

| TYCHY | (wewnętrzna)

262

| TYCHY | LĘDZINY |

268

| TYCHY | MIKOŁÓW |

273

| TYCHY | (wewnętrzna)

274

| TYCHY | BOJSZOWY | BIERUŃ |

291

| TYCHY |(wewnętrzna)

294

| MIKOŁÓW | WYRY | ORZESZE | ŁAZISKA GÓRNE | MIKOŁÓW |

536

| TYCHY | LĘDZINY |

605

| MIKOŁÓW | ORNONTOWICE | ORZESZE |

620

| MIKOŁÓW |(wewnętrzna)

627

| TYCHY | BIERUŃ | BOJSZOWY |

655

| MIKOŁÓW | ŁAZISKA GÓRNE | ORZESZE |

686

| TYCHY | BIERUŃ | OŚWIĘCIM |

696

| TYCHY |(wewnętrzna)

Linie autobusowe przyspieszone

E-2

| TYCHY | MIKOŁÓW | GLIWICE |

Linie trolejbusowe

A

| TYCHY |(wewnętrzna)

B

| TYCHY |(wewnętrzna)

C

| TYCHY |(wewnętrzna)

D

| TYCHY |(wewnętrzna)

E

| TYCHY |(wewnętrzna)

F

| TYCHY |(wewnętrzna)

Linie mikrobusowe

J

| MIKOŁÓW |(wewnętrzna)

K

| MIKOŁÓW | (wewnętrzna)

L

| TYCHY | BIERUŃ STARY | TYCHY |

P

| MIKOŁÓW |(wewnętrzna)

R

| TYCHY |(wewnętrzna)

S

| TYCHY |(wewnętrzna)

W

| TYCHY | (wewnętrzna)

Linie szkolne

Sz

| TYCHY |(wewnętrzna)

Linie kolejowe

S4

| TYCHY | KATOWICE | SOSNOWIEC |

 

 

W roku 2015 Operatorzy wykonali pracę przewozową wynoszącą 5 354 861,7 wkm. (PKM: 4 701 815,8 wkm TLT: 653 045,9 wkm). Rekompensaty wypłacone przez Organizatora Operatorom wyniosły ogółem 32 420 359 zł netto. (PKM: 28 012 299,16 zł, TLT: 4 408 059,84 zł).

Załączniki

  Sprawozdanie 45,69 KB (pdf) szczegóły pobierz