2015-04-23

Status prawny

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach został utworzony w 1996 roku na mocy Uchwały nr 372 Rady Miasta Tychy z dnia 12 września 1996 roku. Z początkiem 2009 roku, na podstawie Uchwały nr 0150/XXIV/528/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 roku - MZK został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Utworzona jednostka budżetowa  - Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach - w imieniu i na rzecz gminy Tychy wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym wykonywanym w ramach służby publicznej.